Trang chủ Giới thiệu

Tầm nhìn- Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

 

 


1. Tầm nhìn
 

Thống Nhất định hướng trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí – Xây dựng dân dụng – Đầu tư hạ tầng, mang lại những giá trị mới cho khách hàng.

 


 

2. Sứ Mệnh

Cung cấp sản phẩm tiên tiến, hiện đại mang lại giá trị
gia tăng cho khách hàng và lợi ích cho các nhà đầu tư.
 


 

3. Giá trị cốt lõi

Giá trị Sản phẩm và Dịch vụ

 

- Chất lượng sản phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.
- Sự khác biệt và độc đáo trong dịch vụ làm hài lòng và thỏa mãn khách hàng

Giá trị Thương hiệu

 

- Cam kết uy tín về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Hội nhập cạnh tranh và khẳng định bền vững.

 Giá trị Tổ chức


- Lãnh đạo tập trung, phân quyền và quản lý bằng mục tiêu.
- Tổ chức kỷ luật.
- Sức mạnh tập thể, cá nhân xuất sắc.
- Sự công bằng và văn minh.