Tuyển Nhân sự tháng 2/2020 -  Khu vực phía bắc

Tuyển Nhân sự tháng 2/2020 - Khu vực phía bắc

 Nhu cầu tuyển dụng

Công ty CPDV và TM Thống Là đơn vị chuyên sản xuất cửa thép vân gỗ, cửa thép chống cháy, cửa cuốn, cửa xếp, xây dựng tại Thị Trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, nên chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự sau:

Xem chi tiết
Tuyển dụng đại lý trên toàn quốc

Tuyển dụng đại lý trên toàn quốc

 TIÊU CHÍ - CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ CẤP I

Với định hướng mở rộng thị trường trên toàn quốc, Công ty CP DV và TM Thống Nhất tiếp tục tuyển dụng các đại lý .

Xem chi tiết